Nieuwe regeling woon-werkverkeer opgeschort

In oktober berichtte de KU Leuven over de aanpassing van de woon-werkverkeer regeling, in november kreeg je het berichtje dat dit wordt opgeschort. Wat is hier gebeurd, en waarom is dat belangrijk voor jou als personeelslid?

Op 3 oktober kon je via het intranet en de interne mailing lezen dat de KU Leuven een aantal zaken wijzing aan de definitie en praktische aanpak van woon-werkverkeer. Als vertegenwoordigers vielen we aardig uit de lucht, omdat zulke aanpassingen in overleg tussen werkgever en vertegenwoordigers dient te gebeuren. Niet enkel zijn daar wettelijke verplichtingen over, het zorgt ook voor beter en meer gedragen beleid aan de KU Leuven.

Ook nadelen

Er zijn namelijk positieve punten die (eenzijdig) gewijzigd worden, zoals een uitbreiding van de terugbetaling van bepaalde openbaar vervoerregeling. Maar de wijziging bevat ook bepaalde, mogelijk door de werkgever niet opgemerkte, wijzigingen in het nadeel van werknemers.

Zo wijzigen de definitie bij het bepalen van woon-werkverkeer: elke verplaatsing van thuis uit naar een pendeladres is vanaf heden woon-werkverkeer, vroeger was dit enkel naar het hoofdwerkadres. Een pendeladres betekent hier een KU Leuven adres waar men zich minstens 26 keer per jaar naar toe begeeft. Dit heeft een aantal gevolgen afhankelijk van je statuut en pendelsituatie, bijvoorbeeld:

  • Een technisch medewerker die gedurende 1 dag per week naar een andere campus van de KU Leuven gaat om een machinepark te onderhouden maakte vroeger een dienstverplaatsing, vanaf heden is dat woon-werkverkeer.
  • Een prof die gedurende 1 dag per week les geeft op een andere campus maakte vroeger een dienstverplaatsing, vanaf heden is dat woon-werkverkeer.
  • Een administratief medewerker, die zich geëngageerd heeft om gedurende 1 dag per week bijstand te verlenen op een andere campus maakte vroeger een dienstverplaatsing, vanaf heden is dat woon-werkverkeer.
  • Een docent die gedurende 1 semester gedurende 2 dagen per week les geeft op een andere campus maakte vroeger een dienstverplaatsing, vanaf heden is dat woon-werkverkeer.

Deze definities hebben gevolgen wat betreft compensaties en verzekeringstechnische dekking:

  • Bij dienstverplaatsingen met de auto worden de kilometers vergoed, de KU Leuven-verzekering komt tussen bij een auto-ongeval met blikschade, en de werkuren lopen tijdens een dienstverplaatsing.
  • Bij woon-werkverkeer met de auto, worden de kilometers niet vergoed, de KU Leuven verzekering komt niet tussen bij een auto-ongeval met blikschade, en de werkuren beginnen pas te lopen als je toekomt op het pendeladres.

Belang voorgaand overleg

Met de complexiteit van statuten, campussen, en regelingen aan de KU Leuven, is het altijd mogelijk dat er bij het aanpassen van bepalingen zaken uitgeklaard moeten worden. Daar dient het social overleg aan de KU Leuven voor, met alerte en constructief-kritische afgevaardigden die leden en vertegenwoordigers hebben in de verschillende campussen en onder de verschillende statuten. Dit overleg is hier spijtig genoeg overgeslagen. En zeker als er wijzigingen met negatieve impact op personeel worden ingevoerd, dienen we hier ons over uit te spreken.

We hebben met ACV KU Leuven, gesteund door de andere vakbonden op de Ondernemingsraden en het Comité Personeelszaken dan ook duidelijk gemaakt dat ongeacht de omvang van de groep betrokken werknemers, we niet akkoord gaan met deze reeds aangekondigde wijziging en de manier waarop deze zonder overleg is doorgevoerd. Omdat we met concrete voorbeelden konden aantonen waar er wél een negatieve impact was, heeft de werkgever ook ingezien dat ze deze maatregel moet herbekijken.

Regeling opgeschort

De wijziging is dus voorlopig opgeschort, totdat er duidelijk in kaart is gebracht waar er een negatieve impact is en er een aangepaste regeling is afgesproken die de negatieve impact vermijdt. Dit is dan ook de reden voor het bericht op intranet: “Voorlopig blijft de oude regeling voor deze doelgroep gelden en kunnen zij deze verplaatsing blijven indienen via de reiswijzer. We gaan dit verder analyseren en bekijken hoe we hiermee in de toekomst omgaan.

Het is dan ook nuttig dat je even kijkt op intranet over de woon-werkverkeer regeling, en nagaat wat (een wijziging van) deze regeling betekent in uw concrete situatie. Als je daar vragen of opmerkingen over hebt, kan je dat altijd doorgeven via info@acvkuleuven.be of onderstaand formulier, dan nemen we dat mee in het komend overleg rond de geschorste regeling woon-werkverkeer.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!