Nieuwe regeling woon-werkverkeer opgeschort!

Het heeft ons op CPZ bloed-zweet maar juist geen tranen gekost maar we hebben voorlopig onze slag thuis gehaald.

De nieuwe regeling die de terugbetaling van het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen regelt is gedeeltelijk opgeschort.

Door deze regeling zouden sommige personeelsleden ernstig financieel nadeel lijden.

Klik hier voor meer info op het intranet

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!