Voorstellen Onderwijsdecreet 28 op onderhandelingstafel

Via de ACV vakbondsvertegenwoordigers verkozen aan de verschillende instellingen hoger onderwijs en onderzoek in Vlaanderen, zijn de afgelopen maanden voorstellen en knelpunten gesprokkeld voor de onderhandelingen met de Minister van Onderwijs over Onderwijsdecreet nr. 28.

Zo een Onderwijsdecreet is een bundeling van vaak kleinere, technische maatregelen. Dit om bv. een lacune in een goedgekeurde wettekst m.b.t. onderwijsbeleid recht te zetten, een lastige situatie met een zeer specifieke personeelsgroep aan te pakken, een werkgroep op te richten om voorstellen uit te werken, etc..

Bijvoorbeeld het vorige Onderwijsdecreet (nr. 27), is na onderhandeling met de vakbonden in de hogescholen en universiteiten ingediend in het Vlaams Parlement in april 2017 en bekrachtigd in juni 2017. Het vormt dus een relatief snelle manier om beleidswijzigingen voor onze sector door te voeren. En hoewel het vaak om meer kleine, technische aanpassingen maakt, kan het een wereld van verschil maken voor de betrokken collega’s, studenten, praktische werking unief, etc.

Welzijn op werk, herhaalde contracten en 80/20-norm

De voorstellen van thema’s en maatregelen die het ACV voor OD28 heeft ingediend om over te onderhandelen, betreffen dan ook verschillende thema’s. Op vlak van welzijn bv. het bekijken van een betere regeling voor avond- en weekendwerk, het heractiveren van de plannen om tot een werkbaarheidsindex te komen, en het inrichten van een paritaire Welzijnscommissie in elke instelling die over dit soort thema’s kan waken. Rond het thema van statuut(problemen) hebben we een aantal knelpunten van herhaalde contracten van bepaalde duur op tafel gelegd, bv. over de regels voor ATP na twee betrekkingen, en over het mis/gebruik van het statuut van gastprofessor.

In kader van de lopende discussie over het financieringsmodel over hoger onderwijs en onderzoek, hebben we eveneens gevraagd om de zogenaamde 80/20-norm te bekijken, die het aandeel van personeel op de vaste overheidsfinanciering bepaald. Dit ook in kader van de discussie en genomen maatregelen m.b.t. het inschrijvingsgeld voor studenten.

Voor het ACV wordt de input voor de onderhandelingen voornamelijk samengebracht via het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs, waar ACV KU Leuven-verkozenen voor onze instelling in zetelen. Daarna gaat het naar het Vlaams Overlegcomité, waar de drie vakbonden samen met de Minister van Onderwijs en de instellingsbesturen onderhandelen. Daarna gaat het voorstel van decreet naar het Vlaams Parlement.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!