Loonindexering en uitbetaling syndicale premie

In september heb je als ACV-lid normaal je syndicale premie ontvangen, en vanaf oktober wordt je loon aan de KU Leuven met 2% geïndexeerd. Een dubbel cadeautje, met dank aan ons sociaal overlegmodel.

In september heb je normaal gezien als ACV-lid ook je syndicale premie ontvangen. Dit is later dan in vorige jaren, omwille van vertraagde controle bij de deurwaarder. Als je nog niets hebt ontvangen, geef ons een seintje via onderstaand formulier. Deze syndicale premie is een “terugbetaling” vanwege de werkgever – meer specifiek het Ministerie van Onderwijs – maar via de vakbond, van een deel van je vakbondslidmaatschap. Deze premie van 90 euro dekt ongeveer de helft van een regulier lidmaatschap bij ACV, en proportioneel meer voor gereduceerde categorieën. Zulk een syndicale premie vormt deel van ons constructief Belgisch sociaal overleg-model.

En vanaf 1 oktober 2018 wordt je brutoloon aan de KU Leuven met 2% geïndexeerd, met dus ook een verhoging van o.a. vakantiegeld tot gevolg. De geïndexeerde barema’s per personeelsstatuut en anciënniteitstrap vind je online. Deze aanpassing gebeurt automatisch omdat de spilindex, die aangeeft hoe duur het leven in de praktijk is, in augustus 2018 is overschreden. Door de collectieve afspraken tussen de sociale partners op Belgisch niveau, passen werkgevers zoals de KU Leuven automatisch mee hun lonen en barema’s aan.

Pas op, dit betekent in principe niét dat je “loon omhoog is gegaan”. Het zorgt er enkel voor dat je loon mee stijgt met de prijzen die je dagelijks moet betalen. Met andere woorden, als je loon niet was geïndexeerd, was je er met hetzelfde loon 2% achteruit op gegaan, omdat alles steeds een beetje duurder wordt (inflatie).

Als je het handig vindt dat op die manier je loon en koopkracht automatisch beschermd wordt, zonder dat je iedere keer individueel met je diensthoofd of leidinggevende over je loon moet gaan onderhandelen, kunnen we je alleen maar aanraden om je ook bij de vakbond aan te sluiten. Zulke collectieve rechten en afspraken als indexering zijn onderhandeld door de vakbond en worden sterk gehouden door vakbonden in België met een (internationaal vergeleken) groot aantal leden. En als je lid wordt, krijg je ook dus nog eens ongeveer de helft van je vakbondslidmaatschap jaarlijks terugbetaald, cadeautje van ons constructief sociaal overlegmodel.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!