Onderhandelingen CAO-ATP opgeschort tot september

Na meerdere moeizame gesprekken tussen onze werkgever en het gezamenlijk vakbondsfront zijn de onderhandelingen voor het afsluiten van een nieuwe cao ATP opgeschort tot begin september.

Deze periode zal door alle partijen gebruikt worden om zich te beraden.

Begin september komen wij opnieuw samen onder vakbonden, waarna wij de gesprekken met de werkgever hervatten.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!