Oproep kandidaten Duurzaamheidsraad KU Leuven

De Duurzaamheidsraad van de KU Leuven heeft als missie deskundig advies te verlenen aan het Gemeenschappelijk Bureau en de Academische Raad van de KU Leuven rond de ontwikkeling van een ambitieus en coherent duurzaamheidsbeleid. Ze bestaat uit een combinatie van leden die zetelen vanuit hun functie, experten en zes geëngageerde leden. Voor deze laatste groep is ene open oproep tot kandidaatstelling gelanceerd.

De Duurzaamheidraad zelf komt vier à zes keer per jaar samen, terwijl de inhoudelijke werking van de Duurzaamheidsraad wordt bijgestaan door vier werkgroepen, zijnde onderzoek, onderwijs, interne bedrijfsvoering en maatschappelijk engagement & communicatie. De werkgroepen concretiseren en bewaken de gekozen beleidslijnen en werken concrete dossiers uit die voorgelegd worden aan de duurzaamheidsraad. Vergaderingen van de werkgroepen staan over voor iedereen.

Indien u interesse heeft in lidmaatschap van de Duurzaamheidsraad, dient u voor 7 januari 2018 een mail met een korte motivatie te sturen naar deirdre.maes@kuleuven.be. Het Bureau van de Duurzaamheidsraad zal een selectie maken uit de kandidaten. Hierbij streeft ze een evenwichtige samenstelling van de Duurzaamheidsraad na. Naast het engagement worden daarom zaken zoals gender en expertise in rekening gebracht.

Los van het lidmaatschap van de Duurzaamheidsraad zijn haar vier werkgroepen open, indien u interesse heeft kan u een mailtje sturen naar duurzaamheid@kuleuven.be. Een motivatie hiervoor is niet nodig.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!