Polo’s werkkledij of niet?

Al jaren is er een discusie met de werkgever of polo’s (vooral gedragen door personeel van TD) werkkledij is of niet.

Op vraag van vele van jullie hebben wij, de werknemersafvaardiging van ACV, op het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) de vraag gesteld of een polo werkkledij of comfortkledij is.

Het verschil hierin is dat werkkledij verplicht moet onderhouden (wassen) worden door de werkgever wat op dit moment niet gebeurt voor de polo’s van technische diensten. De werkkledij verplicht moet gedragen worden.  Dat comfortkledij niet verplicht te dragen is en dat de werkgever dit niet dient te onderhouden (wassen).  Vandaag is in het intranet in het verslag van CPBW Leuven van 17 april het antwoord op deze vraag opgenomen. Hieronder, eindelijk,het antwoord hieronder toe:

4 Opvolgingstabel

De voorzitter licht het standpunt van de werkgever toe inzake zomerkledij. Met uitzondering van de dierenverzorgers (om hygiënische redenen) en het bewakingspersoneel (omwille van de herkenbaarheid) wordt bevestigd dat het dragen van de zomerkledij met KU Leuven logo geen verplichting inhoudt. Wel wordt verwacht dat indien iemand zomerkledij aanvraagt hij/zij deze ook draagt. Met uitzondering voor de twee vermelde personeelsgroepen kan de zomerkledij niet aangeboden worden in het wascircuit.

Voor vragen contacteer ons met onderstaande.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!