FNV presenteert rapport over werkdruk aan Nederlandse universiteiten

De Nederlandse vakbond FVN heeft samen met de VAWO een onderzoek laten uitvoeren naar werkdruk in universiteiten. Uit de bevraging van ruim 2.500 werknemers blijkt o.a dat in de afgelopen drie jaar 60% lichamelijke of psychische klachten heeft gehad door de te hoge werkdruk, en ruim 90% in die periode vanwege de hoge werkdruk tijdens ziekte toch doorgewerkt. Overwerk blijkt eerder de regel dan de uitzondering, met bijna 80% van de respondenten die in de weekenden en avonden door werkt.

Voor het FVN toont dit dat werkdruk een structureel probleem is, en niet kan weggewuifd worden als “een persoonlijke keuze”, of iets dat occasioneel nodig is i.f.v. een project. Ze pleit dan ook voor afspraken rond werkdruk in de cao voor de sector hoger onderwijs en onderzoek, gezien individuele instellingen en werknemers niet in een positie zijn om de onderliggende drijvers van deze werkdruk (zoals de onzekere financieringsstructuur) tegen te gaan.

Lees het rapport van het onderzoek en de berichtgeving op NOS.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!