Samen voor een degelijke telewerkregeling aan de KU Leuven

Op dit moment zijn de drie vakbonden aan de KU Leuven – ABVV, ACV en ACLVB – gezamenlijk een voorstel aan het uitwerken voor een cao om telewerk degelijk te regelen aan de KU Leuven.

De ervaring is nl. dat de mogelijkheid tot telewerk zeer ongelijk verdeeld is, en de afspraken er rond vaak onduidelijk. Met de recente wetgevende initiatieven zoals occasioneel telewerk in de Wet Peeters, wordt het ook steeds dwingender dat de KU Leuven een moderne telewerkregeling heeft.

Dit voorstel bouwt verder op o.a. het pleidooi van ACV KU Leuven in 2014 voor een CAO telewerk, en we hebben veel geleerd uit de ervaring aan de UGent met het invoeren van een telewerkregeling voor iedereen.

In ons gezamenlijk voorstel vertrekken we van het principe dat elke werknemer moet kunnen telewerken, tenzij het duidelijk gemotiveerd wordt waarom dit niet mogelijk is. We geven jullie snel meer info over het voorstel, en leggen in april deze nota voor aan de werkgever.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!