Tag: arbeidsvoorwaarden

Borstvoedingsruimtes: bitter weinig beweging

Van de beloofde verbetering van borstvoedingsruimtes valt niet veel te merken.

Wat betekent het nieuwe arbeidsregelement?

Maanden overleg resulteerde in een nieuw arbeidsregelement. Wat betekent dit voor u?

Een volwaardige CAO voor alle personeelsleden van KU Leuven!

Via een Collectieve ArbeidsOvereenkomst worden afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastgelegd tussen werkgever en vakbond.