Tag: promotie

Hoe loopt de promotieronde voor het ATP?

Promotie ATP 2019: goede slaagkansen, maar obstakels lokaal.