Afdelingsbestuur 18 maart 2019 & Verbondsbestuur 20 maart 2019

Het verslag van deze besturen kan gebundeld worden.  Beide hadden maar 1 echt agendapunt: de  bespreking van het ontwerp van IPA 2019 – 2020

Op beide besturen is dit ontwerp van IPA niet goedgekeurd.  Zowel op het afdelingsbestuur als het verbondsbestuur was er 1 stem voor en de rest tegen.

Waarom zijn we er zo tegen?  Er zit veel te weinig in voor de laagste lonen, zij krijgen er een aalmoes bij terwijl de betere lonen meer bijkrijgen.
Er is geen zekerheid dat er een loonsverhoging van 1,1% zal doorgevoerd worden.  Er staat uitdrukkelijk in het ontwerp dat er een maximale loonsverhoging van 1,1% kan zijn, er is echter geen minimale loonsverhoging afgesproken.
De verdere besprekingen moeten gevoerd worden in de sectoren en/of bedrijven.  De sterke sectoren zullen het maximum er wel kunnen uithalen.  De zwakkere sectoren halen misschien niks waardoor er op bedrijfsniveau moet onderhandeld worden.  Er zullen verschillende bedrijven zijn waar er geen loonsverhoging zal doorgevoerd worden.

Er zijn de laatste tijd zoveel klimaatmarsen gehouden maar een doorgedreven beleid naar groene mobiliteit laat op zich wachten.  Een aanbeveling tot een fietsvergoeding zal op vele plaatsen in dovemans oren vallen.  Hier en daar zal er misschien een bedrijf overstag gaan maar dat zullen maar enkelingen zijn.

De welvaartsenveloppe hoort niet in het IPA opgenomen te worden.  De maatregelen van deze enveloppe kunnen door de regering doorgevoerd worden.  Men mag de welvaartsenveloppe niet gebruiken als pasmunt.

De loonnormwet is niet aangepast noch teruggeschroefd.  We hebben op 13 februari massaal geprotesteerd tegen deze wet. Achter de schermen laat men nieuwe berekeningen uitvoeren en dan blijkt dat de eerste berekeningen kunnen bijgeschaafd worden.  We willen niet meer geconfronteerd worden met de loonnormwet, we willen deze volledig weg of volledig opnieuw onderhandeld zien.

Om deze redenen stonden wij totaal niet achter het ontwerp IPA.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!