Afdelingsbestuur LBC-NVK 06/11/2018

Vandaag is er een tweede samenkomst in Zaventem.  De Alliantie komt intussen dichterbij en voor het oprichtingscongres dat doorgaat op 15 december van dit jaar is er toch nog wat werk te verzetten.

 

We hebben vandaag een tweede ronde om amendementen in te dienen op het ontwerpstatuten van de Alliantie.  Intussen zijn ook de ontwerpstatuten van de 2 bewegingsverbonden aan ons overgemaakt.  Ook op deze ontwerpstatuten worden amendementen ingediend.

 

Het was een lange vergadering maar het resultaat mag er wezen.  Op 11 december komen we terug samen daar worden de laatste beslissingen genomen voor we naar het congres gaan.

 

Alliantie = het samensmelten van de verbonden Leuven, Halle-Vilvoorde en Brussel

 

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen.

 

2 bewegingsverbonden = het bewegingsverbond Leuven-Halle-Vilvoorde en het bewegingsverbond Brussel


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!