Afdelingsbestuur (LBC-NVK Leuven) 29/01/2018

Afdelingsbestuur (LBC-NVK Leuven) 29/01/2018

Op het afdelingsbestuur wordt telkens de volgende raad voorbereid.

In dit bestuur is de begroting besproken.

LBC-NVK heeft een plan opgevat om de eigen dienst te reorganiseren.

Voor de reorganisatie van de eigen dienst is een externe firma aangezocht om alles mee in goede banen te leiden.  Dit heeft natuurlijk een kostenplaatje.  De raad, die doorgaat op 5 februari, vraagt om goedkeuring van de begroting en de extra kosten die zullen gemaakt worden voor de reorganisatie.

Wij gaan akkoord met de begroting en de extra kosten doch met in acht name van:

  • Er dient een personeelslid vrijgesteld te worden om het ganse project te begeleiden
  • Het vrijgestelde personeelslid moet toegankelijk zijn voor iedereen die betrokken is bij de reorganisatie
  • Iedereen moet goed op de hoogte gebracht worden van de te zetten stappen
  • Indien zou blijken dat de reorganisatie toch niet het effect heeft wat beoogt werd moet er een bijsturing of terugdraaien mogelijk zijn
  • Elke raad moet er een overzicht gegeven worden van de kosten die reeds gemaakt zijn en de stappen die er reeds gezet zijn in het proces

Alleen onder deze voorwaarden willen wij onze goedkeuring geven.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!