CPBW Antwerpen-Limburg november 2018

Op 12 november ging het CPBW Antwerpen-Limburg door op campus Geel.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

De maandverslagen juli/aug – september – oktober 2018 (incl. gegevens arbeidsongevallen) worden toegelicht. Bij het huishoudelijk reglement wordt in annex de nieuwe samenstelling toegevoegd.
De stand van zaken JAP 2017 en 2018 wordt besproken alsook het voorstel voor het JAP 2019.

De voorzitter meent dat er voor december geen (verplichte) agendapunten zijn. De personeelsvertegenwoordiging legt uit dat het maandverslag altijd moet worden goedgekeurd. Omdat het een hele organisatie is om iedereen op de locatie te krijgen, wordt afgesproken om bij gebrek aan echte agenda, de leden die niet zetelen in de Ondernemingsraad (die voorafgaat aan het CPBW) te laten inbellen na de ondernemingsraad om het maandverslag en het voorlopig verslag goed te keuren en de kans te bieden eventuele varia-punten aan te kaarten.

Voor vragen en meer informatie, aarzel niet om uw ACV KU Leuven vertegenwoordigers in het CPBW via onderstaand formulier te contacteren.


DownloadsGraag jouw reactie, vraag of ervaring!