CPBW Brussel januari 2018

Tijdens de recentste vergadering CPBW Brussel hebben we veel aandacht besteed aan de resultaten van de bevraging Unief Actief – campus Brussel.

 

Ongeveer 20 % van onze collega’s namen deel aan deze bevraging. De helft hiervan zijn collega’s met een ZAP/OP statuut wat opmerkelijk is en we zeer positief onthalen.

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan in het algemeen veel aan beweging te doen maar het merendeel drukt ook de wens uit om nog meer te bewegen en vooral tijdens de middagpauzes aan sportactiviteiten te willen deelnemen. Onze Brusselse campus heeft een jong personeelsbestand die veel ambitie koestert voor deelname aan gezamenlijke sportactiviteiten en die aangeeft daarvoor zelfs een eigen financiële bijdrage te willen leveren.

Unief Actief pleit om sportactiviteiten hoofdzakelijk in Leuven te organiseren en denkt eraan eventueel pendelbussen in te zetten voor groepsverplaatsingen van personeelsleden vanwege andere campussen.

Brusselse organisatoren kunnen ook beroep doen op de expertise van de collega’s Unief Actief Leuven via een draaiboek dat zij beschikbaar willen stellen.

Onze werknemersafgevaardigden stelden aan de werkgever ook bijkomende vragen naar verzekeringsdekking, omdat risico’s momenteel enkel gedekt zijn voor Leuvense activiteiten en voor personeelsleden die over een sportkaart (campus Leuven) beschikken.

 

Via de organisatie van workshops, waaraan onze collega’s van campus Brussel digitaal kunnen deelnemen wil Unief Actief nog meer personeelsleden prikkelen om nog meer te bewegen.

We wensen onze initiatiefnemer die bereid is enkele sport- en bewegingsactiviteiten op onze Brusselse campus te coördineren in nauw contact te brengen met onze collega’s van Unief Actief Leuven.

 

Tijdens deze recentste vergadering hebben we het maandverslag van de dienst VGM uitvoering besproken.

Onze werknemersafvaardiging vraagt ook tijdens de komende lente een gezamenlijke vergadering met het CPBW Odisee te organiseren.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!