CPBW Brussel December 2019

Elektriciteitspanne

Naar aanleiding van een elektriciteitspanne op 2/12/2019, geeft de VGM adviseur aan dat er 3 noodgroepen aanwezig zijn op Campus Brussel die elektriciteit blijven leveren voor de noodzakelijke infrastructuur. De WN afgevaardigden vragen om bij een panne zo snel mogelijk een eerste communicatie rond te sturen zodat alle personeelsleden weten wat er gaande is en elk voor zich kan inschatten welke de gevolgen zijn en welke acties ondernomen dienen te worden.

 

JAP 2020

Drie actiepunten worden goedgekeurd nl:

  • Opleiding ‘interculturele communicatie’.
  • Opleiding ‘hoe omgaan met langdurig zieken’ voor leidinggevenden met nadruk op sociale vaardigheden.
  • Warmte- en luchtproblematiek in de gebouwen Hermes en T’Serclaes; de WG is bereid om te bekijken welke structurele ingrepen mogelijk zijn; daarnaast moeten er ook instructies komen aangaande systematisch ventileren na gebruik van de lokalen. De problemen en hun aanpak zijn verschillend naargelang het gebouw

 

Nieuw organogram en nieuwe portaalsite VGM

De VGM consulent licht het nieuwe organogram toe. De nieuwe portaalsite zal vermoedelijk beschikbaar zijn tegen april 2020 en daarover zal breed worden gecommuniceerd.

 

Overleg betreffende de sociale verkiezingen

De VGM consulent deelt mee dat volgende week woensdag de gezamenlijke vergadering van de 4 CPBW en de 3 OR zal doorgaan. Hierop zal de WG het princiepsakkoord toelichten dat bereikt werd in het overleg tussen WG en vakbonden aangaande het aantal TBE’s en het aantal sociale overlegorganen.

Beide partijen en dus de drie aanwezige vakbondsorganisaties gaan akkoord met 2 TBE’s met elk 1 OR en 1 CPBW: TBE Oost- en West-Vlaanderen en TBE Leuven-Brussel-Antwerpen-Limburg.

Daarnaast zullen ook 5 VGM werkgroepen opgericht worden waarin de lokale personeelsleden zullen zetelen + de lokale VGM-adviseur +  de campusdecaan.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!