CPBW Brussel mei 2020

De voorzitter licht de richtlijnen voor het examentoezicht toe met speciale aandacht voor de specifieke situatie op Campus Brussel. De aanpak van KU Leuven verschilt soms van de aanpak van Odisee.

 

De universiteit heeft 50.000 mondmaskers besteld om ter beschikking te stellen van het personeel, maar de basisregel is dat het werk zodanig moet georganiseerd worden dat geen mondmasker nodig is.

De vicerector en vice-decanen bekijken nog hoe het recht van inzage in de examens voor de studenten ‘coronaproof’ kan gemaakt worden.

 

Veerle De Waele geeft een korte uitleg over de exit strategie aan de KU Leuven, die met in acht name van de afstandsregels, begonnen is op 18 mei voor o.a. sommige centrale diensten. De algemene norm blijft echter telewerk.

De groepsbeheerder, Jesse Stroobants, stelt alle plannen op voor HW.

 

Men begint nu stilaan na te denken over hoe de start van het nieuwe academiejaar eruit zal zien. Er is sprake van mobiele units, van ‘blended learning’ en online onderwijs. Een ander alternatief is ‘bring your own device’.

 

Vragen van de werknemersafvaardiging:

  1. Deze periode brengt voor vele werknemers bijkomende stress teweeg. De werkdruk is zeer hoog bij de planners, ook de ombudsers staan voor een hele uitdaging. Dit komt het psycho-sociaal welzijn niet ten goede. Deze groep ondervindt in het bijzonder sinds het begin van de lockdown een hoge werkdruk en dat blijft zeker zo tot na de derde examenperiode.

Antwoord WG: het is ook een zware periode voor de docenten; het is niet duidelijk hoe dit kan vermeden worden.

 

  1. Wat met de collega’s die tijdens de lockdownperiode met pensioen zijn gegaan: wordt er voor hen nog een afscheidsdrink gegeven?

Antwoord WG: dat zal zeker gebeuren wanneer het weer mogelijk is om een receptie te laten doorgaan.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!