CPBW Brussel oktober 2017

Op 18 oktober vond het CPBW voor Brussel plaats.

Renovaties lokalen

De beslissingen inzake lokaalrenovaties worden genomen door de campusdirecteur en het hoofd van facilitair beheer zonder veel inspraak van de betrokken diensten en de campusdecanen van KU Leuven. De voorzitter zal dit probleem aankaarten bij de Staf Algemeen Beheer. De campusdirecteur is nu wel van plan om aparte overlegorganen te creëren voor resp. het beheer van de bibliotheek, de gebouwen en ICT. Met deze aanpak zullen de diensten van KU Leuven hopelijk meer betrokken worden bij de wijzigingen en plannen op deze drie domeinen.

Actiepunt JAP ‘Stimuleren van beweging’

De voorzitter heeft vernomen dat UniefActief voorlopig geen nieuwe initiatieven zal voorstellen omdat eerst een nieuw beleidsplan voor 2018-2019 wordt opgesteld op basis o.a. van de resultaten van hun bevraging. Dit plan moet vervolgens worden goedgekeurd door de vice-rector. De werknemersdelegatie vraagt of er financiering kan gevonden worden voor een vervolg van de yogalessen of voor stadswandelingen met gids. De voorzitter geeft aan dat de yogalessen te duur uitvallen en dat er geen fondsen beschikbaar zijn voor externe activiteiten zoals lopen of wandelen.

De voorzitter zal nogmaals contact nemen met UniefActief en met Lore Van Praet.

Actiepunt JAP ‘Aanbod gezonde voeding’

De gunning voor het contract met Sodexo loopt af in augustus 2018 en de werknemersdelegatie vraagt om bij de selectie ook aandacht te hebben voor het aanbod van gezonde voeding.

Branddetectie

Bij de evacuatieoefening in oktober werd vastgesteld dat de tijd tussen het aanwezig zijn van de EIP en de activatie van het evacuatiesignaal sterk is verkleind.

Luchtverversing

De preventieadviseur deelt mee dat de bevochtiging van de lucht zal aangepast worden: dit zal in de toekomst gebeuren via matten ipv. via kolen.

Varia

  • De werknemersdelegatie merkt op dat de bijlagen 4 en 6 bij het arbeidsreglement alleen gegevens bevatten voor campus Leuven en Kulak en vraagt of het mogelijk is om deze bijlagen aan te vullen voor de andere campussen?
  • De mobiliteitsstudie zal toegelicht worden door de personeelsdienst op een volgende CPBW-vergadering.
  • Het JAP voorstel voor 2018 zal verder uitgewerkt worden op de vergadering in november.

Vragen of meer informatie hierover? Geef via onderstaand formulier je ACV KU Leuven-vertegenwoordigers in het CPBW een seintje!


DownloadsGraag jouw reactie, vraag of ervaring!