CPBW Brussel oktober 2019

Stand van zaken JAP 2019: ergonomie.

De WN delegatie wijst erop dat noodzakelijke aanpassingen aan de werkomgeving soms te lang aanslepen (verhoging bureau, verhoging PC). De dienst VGM kan alleen advies geven maar kan geen druk uitoefenen op de WG.

Antwoord WG: er moet voorrang gegeven worden aan aanvragen met medisch advies; gezien de budgettaire beperkingen, wordt eerst de PC verhoogd met een docking station en nadien kan, indien nodig, de aankoop van een zit-sta tafel overwogen worden.

 

Lancering voorstel JAP 2020: diversiteit en psycho-sociaal welzijn.

De voorzitter deelt mee dat een opleiding ‘interculturele communicatie’ voorbereid wordt die in 2020 zal doorgaan en die wordt gecofinancierd door Odisee.

Het nieuwe diversiteitsplan zal toegelicht worden op het CPBW na goedkeuring door het faculteitsbestuur.

De WN delegatie wijst erop dat een beleidsplan een goede vertrekbasis is, maar het zijn de leidinggevenden die het moeten concretiseren op de werkvloer en die daartoe aangespoord en ondersteund moeten worden.

 

Een groot aandachtspunt voor het jaaractieplan van de WN delegatie is en blijft het psychosociaal welzijn op het werk. De gemengde diensten moeten bijvoorbeeld soms budget inboeten, terwijl er meer studenten moeten bediend worden. Dit legt een grote druk op de betrokken werknemers. Dit heeft niet enkel betrekking op de gemengde diensten maar ook op de faculteiten die groeien. De werkdruk dient sterk bewaakt te worden op alle entiteiten.

De WG repliceert dat het ingevolge financiële besparingen, soms niet mogelijk is om meer personeel aan te werven; de enige oplossing bestaat erin om de bestaande dienstverlening af te bouwen en/of om taken te verschuiven naar andere entiteiten.

 

Varia

De verluchting is in sommige leslokalen ontoereikend. Er is geen wettelijke basis om een verbetering af te dwingen aangezien de wetgeving alleen spreekt over verluchting voor personeelslokalen en niet voor leslokalen.

De voorzitter deelt mee dat samen met de nieuwe campusbeheerder zal bekeken worden welke oplossingen mogelijk zijn via ingrepen aan het verluchtingssysteem of aan de ramen.

 

Een onderzoekster vraagt of zij haar hond kan meenemen naar kantoor. Het gezelschap van een huisdier kan een positieve invloed hebben op het mentaal welzijn, anderzijds kunnen allerlei problemen rijzen op het vlak van lawaai, hygiene, allergie enz.

De WN en WG delegatie gaan akkoord dat deze vraag niet kan ingewilligd worden.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!