CPBW Campus Brussel 12 december 2018

De evacuatie-oefeningen op 20/11 en 27/11 worden besproken op basis van het verslag van de VGM adviseur, Pieter De Smedt. Er deden zich enkele kleinere mankementen voor op het vlak van de technische apparatuur, de te volgen procedure en de fysieke evacuatie. Hiervoor werd een lijst van aandachtspunten opgesteld waarvoor verbetering zal worden nagestreefd.

De WN-delegatie spreekt haar dank uit voor twee positieve initiatieven op het vlak van beweging en gezondheid op onze campus:

  • Aanbod van fruit op Sinterklaasdag;
  • Goedkeuring door het Bestuur Academische Opleidingen van de organisatie van een wekelijkse yoga-sessie; de WG stelt een lokaal ter beschikking en draagt een deel van de kosten op voorwaarde van een minimum aantal deelnemers.

Er werden 2 2WD fietsen geleverd die een aantal ernstige gebreken vertoonden; deze fietsen zijn intussen omgewisseld voor 2 goed functionerende exemplaren.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!