CPBW Campus Brussel 20 februari 2019

Deconnectie

Veerle Dewaele van de personeeldienst geeft een presentatie over het fenomeen deconnectie.

Het veralgemeende gebruik van digitale communicatiemiddelen laat werknemers toe om hun job uit te oefenen ongeacht plaats of tijd. Dit biedt heel wat voordelen qua flexibiliteit en bereikbaarheid; het is mogelijk om s’avonds of in het weekend verder te werken, bvb. in geval van grote werkdruk of omdat men op maandag rustig wil kunnen starten.

Het risico bestaat echter dat het evenwicht tussen werk en ontspanning zoek raakt.

De WN vertegenwoordigers vragen aandacht voor de positie van de individuele werknemer die niet ontsnapt aan de bestaande werkcultuur: hij of zij werkt in een competitieve context (bvb. voor bevordering) en ondervindt eventueel druk om te presteren buiten de kantooruren, zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.

De WN-delegatie is van mening dat de werknemer niet verplicht kan worden om na de kantooruren geconnecteerd te blijven, maar het mag ook niet verboden worden om te connecteren.

Men gaat unaniem akkoord dat er goede afspraken in de lokale werkcontext nodig zijn om een flexibele werkinvulling op maat te realiseren, uitgaande van een gedeelde verantwoordelijkheid van het individu, het team, de leidinggevende en de KU Leuven. De werknemer moet aan de leidinggevende steeds kunnen signaleren dat de werkdruk te hoog ligt en dat er acties moeten ondernomen worden om het werkvolume te verminderen.

De WG zal navragen of er een cursus ‘timemanagement en emailgebruik’ kan doorgaan op campus Brussel.

Varia

De WG deelt mee dat de FEB een beleid wil voeren van besparing op printkosten; daarom dringt men erop aan dat iedereen zoveel mogelijk zou gebruik maken van de printer ‘copier personeel’ die als default instellingen heeft: zwart-wit en dubbelzijdig afdrukken.

De WN-delegatie dankt de WG voor het aanbod van fruit op de eerste werkdag van het nieuwe semester.

De WN-delegatie drukt zijn bezorgheid uit aangaande het probleem van de lokaalbezetting. In de toekomst zal Odisee in de huidige gebouwen ook graduaten van HBO5 aanbieden en men verwacht een aanzienlijke toename van het studentenaantal. Anderzijds is er geen enkel perspectief dat het nieuwe gebouw van de KU Leuven in Brussel, kan ingezet worden voor colleges tgv. een zware gerechtelijke procedureslag.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!