CPBW Campus Brussel 20 maart 2019

An Bogaerts presenteert het vernieuwd gezondheidsbeleid ‘Healthy University’. Dit concept is overgewaaid vanuit VS en VK. De coördinatie voor wat het personeel betreft, berust bij de dienst VGM.

De werking zal niet beperkt worden tot sensibilisering alleen, er zullen ook projecten uitgevoerd worden op maat van specifieke diensten.

De WN vertegenwoordiging benadrukt het belang van gezonde voeding en een fietsvergoeding voor iedereen.

De vraag wordt gesteld wanneer de tweede fitcheck zou doorgaan; de eerste in september 2018 was heel succesvol maar de tweede fitcheck die gepland was voor februari 2019, is tot nu toe niet doorgegaan.

 

An Bogaerts stelt daarna de beleidsvisie voor inzake ergonomie.

Men wil verder professioneel advies verlenen op maat maar ook hulpmiddelen ontwikkelen om het personeel meer zelfredzaam te maken.

Men wil meer aandacht creëren voor dynamisch werken, hetgeen ook aansluit bij de JAP-topic ‘Bewegen op het werk’: aankoop van dynamisch meubilair (krukjes, zit-sta tafel), meer rechtstaan en rondlopen tijdens het werk, op vergaderingen en tijdens de les.

De WN vertegenwoordiging wijst erop dat de leslokalen zodanig volzitten dat zowel de studenten, als de docent weinig beweegruimte hebben, laat staan dat ze kunnen rechtstaan of rondlopen.

Het gebrek aan lokalen is te wijten aan allerlei omstandigheden: er zijn werken bezig in verschillende lokalen en het dossier van de aankoop van het nieuwe gebouw door KU Leuven zit totaal geblokkeerd.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!