CPBW Campus Brussel 21 november 2018

In verband met de voorbije evacuatie-oefening komt het probleem ter sprake hoe een minder of niet-mobiele collega uit het gebouw moet geraken. De huidige aanpak bestaat erin dat een niet-mobiele persoon ter plaatse moet blijven; zijn/haar locatie wordt meegedeeld aan een lid van het crisisteam dat de brandweer op de hoogte brengt zodat zij de betrokken persoon kunnen evacueren. Er is ook een evacuatiestoel voorzien voor rolstoelgebruikers.

Men concludeert hieruit dat het zeer belangrijk is dat de dienst VGM op de hoogte is welke personen eventueel een risico lopen bij een evacuatie en dat zij hen duidelijk inlicht over de te volgen procedure.

 

Het JAP voor 2019 wordt besproken.

Er moet blijvende aandacht zijn voor het omgaan met stress en burn-out, voor activiteiten rond beweging en gezondheid en voor ergonomie.

Twee nieuwe punten worden aan het JAP toegevoegd:

  • Deconnectie: verder te bespreken
  • Implementatie van het beleids- en actieplan diversiteit 2018 van vice-rector Van Audenhove.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!