CPBW campus Brussel april 2019

Lopende acties volgens opvolgtabel

In het begin van volgend academiejaar zullen initiatieven voor een te herhalen organisatie van een  FIT CHECK op campus Brussel opnieuw opgestart worden.

De stille ruimte die voorheen in T’ Serclaesgebouw ondergebracht was is verhuisd naar het Hermesgebouw en bevindt zich in een lokaaltje op een tussenverdiep tussen Hermes 1 en Hermes 3.

Verlaging muurtje docentenbureau polyvalente zaal :

Volgens onze interne preventiedienst is het muurtje ondertussen verlaagd.

 

Een opleiding Time Management met een externe partner zal op onze Brusselse campus tijdens de maanden september – oktober 2019 georganiseerd worden.

 

Terugkoppeling opleiding diversiteit

Onze werknemersdelegatie stelt vast dat het overgrote aantal van de deelnemers aan deze opleiding personeelsleden zijn die omwille van hun jobinhoud intensief behoefte hebben aan deze opleiding en dat een grotere algemene interesse om deel te nemen aan deze vorming best gestimuleerd zou worden. We hebben gevraagd om dit vormingsaanbod ook op onze Brusselse campus te organiseren en een grotere algemene interesse centraal te stimuleren.

 

Tijdens de maand september zullen we nagaan of een gemeenschappelijke vergadering met het CPBW Odisee Brussel – Sint-Niklaas al dan niet nuttig zal blijken om gemeenschappelijke campusbrede agendapunten te bespreken en gemeenschappelijke initiatieven tijdens het volgend academiejaar op te starten.

 

Campagne “Going safe@kuleuven”

Het doel van deze campagne is het veilig en gezond werken te promoten en onze personeelsleden en onze werkgeversdelegatie aan te zetten tot het belang en tot het bewust nadenken over veilig en gezond werken.

Onze rector en onze algemeen beheerder hebben zich geëngageerd om hun volledige medewerking te verlenen aan deze campagne. In het JAP 2017 campus Leuven werd de aanmaak van een risicoanalyse voorgesteld voor labo’s-experimenten en evenementen.

We hebben echter vastgesteld dat een bredere aanpak van een risico analyse tot veilig en gezond werken aangewezen is.

Ondertussen zijn door LIMEL (Leuvens Instituut voor Media en Leren) scenario’s en opnames uitgevoerd voor een aantal filmpjes om deze campagne vanaf mei – juni massaal kenbaar te maken.

Per maand zou er een filmpje KU Leuven breed verspreid worden als sensibilisering en waarin iedere collega hem/haar duidelijk zal kunnen herkennen.

 

Varia

Het jaarverslag FOD-WASO 2018 is per mail goedgekeurd door ons beheerscomité gemeenschappelijke dienst VGM en door onze werkgeversdelegatie ondertekend.

Onze werknemersdelegatie vraagt een kopie van dit jaarverslag ter informatie naar alle leden van ons CPBW Brussel digitaal over te maken.  Tijdens een volgende vergadering zullen we dan eventuele vragen tot verduidelijking kunnen formuleren.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!