CPBW Campus Brussel juni 2019

Terugkoppeling TVM 2018

Veerle De Waele wijst erop dat haar presentatie zich beperkt tot de psychosociale risicoanalyse; andere thema’s zoals jobtevredenheid komen hier niet aan bod.

Focuspunten in de analyse zijn vooral: grensoverschrijdend gedrag, burnout, bevlogenheid, werk-prive balans, inspraak en feedback over de eigen loopbaan.

De resultaten van de TVM werden reeds besproken op het faculteitsbestuur; in het nieuwe beleidsplan van de FEB staan een aantal intenties opgenomen.

Er is een infosessie gepland over alle resultaten van de TVM voor de centrale diensten waarop iedereen zal uitgenodigd worden.

 

De WN-delegatie wijst erop dat de bevoegdheden van het CPBW alle aspecten van de TVM behelst en niet alleen de psychosociale risico’s en vraagt aandacht voor:

  • Functioneringsgesprekken met een positieve insteek die de betrokkenheid van leidinggevenden en de appreciatie van de werknemers bevorderen.
  • De uitrol van lokale faculteits-overschrijdende initiatieven op campus Brussel.
  • Garanties voor interne mobiliteit; Veerle de Waele deelt mee dat binnen de FEB voor de eerste maal een interne vacature op de jobsite werd geplaatst.

 

De WN-delegatie pleit voor het behoud van het CPBW Brussel na de volgende sociale verkiezingen. Ook de werkgeversafgevaardigden op Campus Brussel zijn ervan overtuigd dat het lokaal overleg van het CPBW Brussel tijdens de voorbije 4 jaar waardevol was maar ze wijzen erop dat zij slechts een gedeelde beslissingsmacht hebben.

Het is belangrijk dat de belangen van de werknemers in een wettelijk vastgelegd orgaan kunnen opgevolgd en verdedigd worden. De opvolging en remediëring van lokale risico’s op het vlak van preventie en welzijn kan niet adequaat gebeuren in andere organen omdat de behandeling van de pijnpunten in dat geval niet afdwingbaar is en afhankelijk zal zijn van de goodwill van de WG.

 

Varia

De voorzitter deelt mee dat er een opleidingsdag over diversiteit is doorgegaan; de communicatie daarover is hem blijkbaar ontgaan. De voorzitter stelt voor om eerst de noden op dit vlak te inventariseren, zodat men een opleiding op maat kan uitwerken.

 

De yoga sessies die gesponsord werden door het BAO, waren succesvol en de WN-delegatie vraagt dan ook of dit initiatief kan herhaald worden bij het begin van het volgende academiejaar.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!