CPBW Leuven februari 2019

  1. De vergadering starte zoals gewoonlijk met het overlopen van de maandelijkse verslagen zoals, Maandverslag van de Dienst VGM, Arbeidsongevallen, en de opvolgingstabel.Thema’s deze maand:

    –  Beleid proefdieren KU Leuven werd toegelicht door Prof. J Arnout. Een uitvoerige uiteenzetting van de werking van het proefdierencentrum werd gegeven
    –  Maatregelen bij werken op daken van labogebouwen werd eveneens toegelicht. Er wordt een inventaris en plannen opgemaakt van alle daken van labogebouwen waar zich risico’s voordoen. Deze zullen raadpleegbaar zijn voor technische diensten en andere gebruikers.

  2. Varia:
    – 2WD er is een aanbesteding gebeurd voor plooifietsen. Eerstdaags zal hier meer info over gegeven worden.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!