CPBW Leuven juni 2020

Agenda deze maand:

 1. Goedkeuring notulen vergadering 20 mei 2020.
 2. Maandverslag van de Dienst VGM mei 2020.
  Overzicht betrokkenheid Dienst VGM bij Covid-19 maatregelen.
 3. Arbeidsongevallen tot juni 2020.
 4. Thema:
 1. Analyse arbeidsongevallen 2019. Dit werd toegelicht aan de hand van een PowerPoint.
 2. Jaarverslag psychosociale aspecten. Dit werd toegelicht aan de hand van een PowerPoint.
 3. Jaarverslag IDEWE. Dit werd toegelicht aan de hand van een PowerPoint.
 4. Aanbesteding arbeidsongevallenverzekering. Dit werd toegelicht aan de hand van een PowerPoint.
 5. Rondvraag Corona. Er werd een toelichting gegeven van alle maatregelen om de examens veilig te laten verlopen. Prof. J Arnout gaf ook een lang betoog over de huidige risico’s bij de terugkeer naar “het nieuwe normaal” waaronder op sommige diensten geëist wordt dat personeelsleden voor 50% fysiek aanwezig zijn op dienst. Er komen van hier en daar meldingen dat niet alle voorschriften kunnen nageleefd worden. Thuiswerk is voor de overheid nog steeds aangeraden, maar daar hebben sommige diensthoofden geen oren naar en verplichten personeelsleden om aanwezig te zijn op dienst alhoewel ze de ganse dag van daaruit deelnemen aan skypemeetings. Hier zie je weer welk wantrouwen er nog steeds heerst van leidinggevende t.o.v. thuiswerk.
 1. Varia.
                   – Schrijven Inspectie FOD WASO naar aanleiding van onaangekondigd bezoek. De inspecteur kwam langs op facilitaire diensten op een moment dat iedereen op terrein aan het werk was en stelde dus geen overtredingen vast t.o.v. de voorschriften i.v.m. COVID19
                     – Voorstel vergaderkalender najaar. Er werden enkele data verschoven wegens conflicten met andere vergaderingen.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!