CPBW LBAL februari 2021

Vergadering CPBW op 17/2/2021

Huishoudelijk reglement CPBW

De vakbondseisen aangaande de wijzigingen van het huishoudelijk reglement werden bijna allemaal ingewilligd op het vorige CPBW.

De discussie betrof nu vooral de vakbondsdeelname aan de permanente afvaardigingen van het CPBW.

ACV Puls en ABVV vroegen dat ook niet-verkozen leden van een VGM werkgroep zouden in aanmerking komen om op te treden als afgevaardigde bij de VGM rondgangen: Lieven Put en de WG gingen hiermee akkoord.

ACLVB was van mening dat bij de VGM-rondgangen 3 afgevaardigden ipv. 1 moeten kunnen meegaan en aan de afvaardiging bij inspectie en bij ernstig incident 2 personen per vakbond moeten kunnen deelnemen ipv. drie personen voor de drie vakbonden. De voorzitter verklaarde zich akkoord met het eerste voorstel maar niet met het tweede voorstel.

 

Corona survey – toelichting door Lut Crijns

De survey wordt tegen einde februari gefinaliseerd en zal gans de maand maart open staan voor deelname door alle personeelsleden. Het is dus niet mogelijk om de effectieve vragenlijst goed te keuren op het CPBW van 17 maart.

Vragen van ACV en ABVV:

  • Welke terugkoppeling zal er zijn en op welk beleidsniveau zal men rekening houden met de resultaten van de survey?
  • De survey peilt niet naar de kosten die de werknemer zelf draagt ingevolge het thuiswerk. De WG komt ad hoc tegemoet aan schrijnende gevallen maar er is geen algemene vergoeding (dit zou te wijten kunnen zijn aan vrees voor fiscale gevolgen). Sommige onderzoekers kunnen hun krediet aanspreken om bepaalde kosten te recupereren, maar dan komen ze misschien in geldnood achteraf voor de echte onderzoekskosten.
  • Vertragingen bij de opstart van het onderzoek van predocs en postdocs omwille van de corona restricties, komen niet aan bod.
    De WG geeft aan dat er, waar nodig, lokale dialoog zal gevoerd worden en dat voor entiteiten met speciale problemen ook een entiteitsrapport zal gemaakt worden.
  • Waarom wordt de thuiswerkperiode beperkt tot de laatste 4 maanden terwijl veel werknemers al sinds begin maart 2020 verplicht thuiswerken? Tijdens de eerste maanden hadden de werknemers veel zoekwerk en stress terwijl de meesten in november min of meer gesetteld zijn in het thuiswerk en het online vergaderen en lesgeven.

De WG belooft om 1 vraag toe te voegen mbt. de eerste maanden van de lockdown.

 

Aanwerving vertrouwenspersoon voor meldingen PSW

Brigitte Cosemans deelt mee dat een vacature werd uitgeschreven voor de aanwerving van een halftijdse vertrouwenspersoon. De meldingen mbt. psycho-sociaal welzijn zijn immers in 2019 en 2020 aanzienlijk gestegen. De stijging is voor een deel het gevolg van de corona maatregelen en doet zich vooral voor bij de internationale onderzoekers. Bij de aanwerving wordt best hiermee rekening gehouden.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!