CPBW LBAL januari 2021

Na het overlopen van de maandverslagen kwam de aanpassing van het nieuwe huishoudelijke reglement aan bod. Na de recente sociale verkiezingen was dit aan een grondige update toe!

Thema’s deze maand:

  • Asbestwerken in college de valk. Meerdere jaren is er gewerkt aan het gebouw om alle asbest te verwijderen. Er werd een uitgebreide presentatie gegeven met een overzicht van de uitgevoerde werken.
  • Vertrouwelijke aanpak meldingen PSW. Hier gaf preventieadviseur B. Coosemans een presentatie en beantwoorden onze vragen.
  • Ergonomische noden telewerk. Er werden door de werknemersafvaardiging vragen gesteld wat de KU Leuven doet om zijn werknemers het werkbaar te maken om zijn thuiswerk ergonomisch te laten verlopen. Het antwoord van de werkgever was bedroevend! Werknemers die geluk hebben krijgen hulpmiddelen van hun eigen dienst maar de meesten krijgen niets! Er komen ons ook meldingen aan de oren dat werknemers zelfs moeten bijdragen in de kosten voor een 2de scherm of kabels thuis. Er is dus acute nood aan een echte cao telewerk waar een en ander duidelijk in afgesproken wordt.
  • Varia. Het CPBW zal voortaan pas starten om 10u30 om de afgevaardigden meer tijd te geven voor de voorvergadering. Voorlopig blijven de vergaderingen online doorgaan, eens de Covidcrisis voorbij is zal er enkele malen per jaar op locatie vergaderd worden.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!