CPBW LBAL maart 2021

Vergadering CPBW op 17/3/2021

 

Arbeidsongevallen

Een WN-vertegenwoordiger vraagt meer toelichting over de reden waarom een arbeidsongeval met kwetsuur aan de rug, werd afgewezen door de verzekeraar. De verzekeringsdienst zal hierover feedback geven op het volgende CPBW.

 

Toelichting jaarverslag Idewe door dr. Anja Van De Putte

Het overgrote deel van de medische onderzoeken bij Idewe is gericht op de werknemers met een beroepsrisico. Elk personeelslid kan echter spontaan een onderzoek aanvragen op voorwaarde dat de vraag gelinkt is aan zijn of haar job.

Nieuwe wetgeving in 2020: de 2-jaarlijkse klassieke PGB werd vervangen door een jaarlijks contactmoment met afwisselend een klassieke PGB (met dokter) en een gerichte PGB (met verpleegkundige).

De FIT4WORK checkup is een gezondheidsonderzoek dat kan aangevraagd worden door de 50-plussers.

De griepvaccinatie zal dit najaar waarschijnlijk algemeen aangeboden worden, dus niet alleen aan de 50-plussers.

 

Re-integratie

Voor 17 personen werd een re-integratie onderzoek uitgevoerd. Code D (definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en kan geen ander of aangepast werk doen) wordt in principe niet toegekend omdat men ervan uitgaat dat in een grote onderneming als de KU Leuven altijd nog een passende job kan gevonden worden.

 

Corona

Er werden heel weinig besmettingen vastgesteld op de werkvloer.

Vraag ACV en ABVV: welke richtlijnen gelden er in de studentenresidenties om de veiligheid van het poetspersoneel en de techniekers te garanderen nu er meerdere besmettingen zijn vastgesteld bij de studenten. Sommige studenten dragen geen mondmaskers en de klachten hierover door het personeel worden niet ernstig genomen. Moeten er geen FFP2 maskers ter beschikking gesteld worden?

Antwoord WG: er zijn duidelijke richtlijnen voor quarantaine van de studenten, het personeel moet niet in contact komen met de studenten, alle vereiste PBM zijn aanwezig, FFP2 maskers zijn niet nodig. Er is inderdaad een kleine minderheid van studenten die zich nonchalant gedragen en er bestaat een procedure om hen, indien nodig, sancties op te leggen.

Er wordt nog eens gewezen op de mailbox: coronavirus@kuleuven.be


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!