CPBW Leuven mei 2020

De maandverslagen werden overlopen.

Bij de arbeidsongevallen is er weer een ernstig ongeval te betreuren, een personeelslid is van de trap gevallen met ernstige gevolgen.

Hier zie je weer dat essentiële regels zoals het gebruik van de trapleuning niet onbelangrijk zijn, wat natuurlijk moeilijk ligt tijdens deze COVID-tijden.

Thema1 deze maand was “Coronavirus: Onderwijs, onderzoek en kantoorwerk”. Er werd een uitleg gegeven door S. Saeys, hoofd technische diensten, over alle genomen maatregelen om de examens veilig te laten verlopen. Meer info vind je in het volledige verslag dat woensdag 17/6 online zal komen op het intranet.

Thema 2: Analyse arbeidsongevallen 2019 Door tijdsgebrek werd dit thema verdaagd naar het volgende CPBW.

Thema 3: Raamovereenkomsten persoonlijke beschermingsmiddelen

Na de PBM’s voor eenmalig gebruik waarvoor een schriftelijke procedure werd gevolgd dienen twee andere raamovereenkomsten voor persoonlijke beschermingsmiddelen hernieuwd te worden. In de zomerperiode zullen de nodige consultaties georganiseerd worden waarna een voorstel van gunning kan voorgelegd worden aan het CPBW. Voor een van de raamovereenkomsten wordt voorgesteld om dit opnieuw onder de vorm van een schriftelijke consultatie te laten doorgaan. Het CPBW gaat hiermee akkoord.

Geen varia deze maand.

 

Ook nu werd er veilig vergaderd via Skype!


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!