CPBW Leuven april 2018

Het CPBW (Comité Preventie en Bescherming op het werk) is gestart met het overlopen/toelichten en goedkeuren van het verslag van afgelopen vergadering. Na goedkeuring van het verslag overloopt men het maandverslag van de dienst VGM, de arbeidsongevallen tot april 2018 en de opvolgingstabel.

 Als thema stonden er volgende punten op de agenda:

–        Jaarverslag psychosociale aspecten

–        Resultaten risicoanalyse Groep T

–        Feedback beheerscomité

 

Jaarverslag psychosociale aspecten

 Het jaarverslag preventie psychosociaal welzijn 2017 wordt door Brigit Cosemans Dienst VGM overlopen en besproken. Aan de KU Leuven heeft men verschillende vertrouwensantennes, doctoraatsombudsen, meldpunt grensoverschrijdend gedrag (GOG), centrale ombuds-vertrouwenspersoon, preventieadviseurs IDEWE, vertrouwenspersoon studenten en een on-line register waarin derden een registratie kunnen maken van een feit. Men overloopt heel dit netwerk en bespreekt hoe men deze meldingen heeft aangepakt (door middel van verzoening, advies, …).

 

In de risicoanalyse 2017 bespreekt men de verdere opvolging van de tevredenheidsmonitor 2015 en de psychosociale risicoanalyse Campus Groep T.

 

Als acties voorziet men

 

–        Versterken van het vertrouwensnetwerk

–        Preventie grensoverschrijdend gedrag

–        Informatie(mentale) gezondheid

–        Overleg CPBW

–        Werkgroep Psychosociaal Welzijn

–        Coördinatieorgaan Psychosociaal Welzijn

–        Overleg Personeelsdienst – Dienst VGM

–        Ad hoc overleg

 

Conclusie:

 

–        Inzetten op meer vroegtijdige aanpak

–        Vertrouwensantennes naar voorschuiven

–        Doctoraatsombudsen integreren in het vertrouwensnetwerk

–        Stimuleren van registreren

–        Afstemming met meldpuntenstudentenwerking

–        Inzetten op preventie GOG

–        Versterken vertrouwensnetwerk (ook studenten) op alle campussen

–        Aandacht welzijn ABAP

–        Ondersteuning vertrouwensnetwerk bij ‘doorschakelen’ en ‘bemiddelen’

 

Resultaten risicoanalyse Groep T

Eveline Vanparys, preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE bespreekt de risicoanalyse die op campus Groep T uitgevoerd werd. De werknemersdelegatie was vragende partij om een risicoanalyse uit te voeren binnen de campus Groep T. Men heeft dit aan de hand van een kwalitatieve bevraging in combinatie met het invullen van een vragenlijst + groepsgesprek waarvoor 3u/groepsgesprek werd uitgerekend gedaan.

 

Feedback beheerscomité. (jaarverslag FOD WASO en nota CAB)

Als laatste themapunt werd het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – Dienstjaar 2017 van de FOD WASO (Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en de nota van het CAB (Competentiecentrum Diensten Algemeen Beheer) overlopen en besproken.

 

Varia

– Inspectiebezoek door inspecteur van FOD WASO (welzijn op het werk) aan het Departement MTM, naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval.

– Op vraag van de voltallige werknemersdelegatie (3 vakbonden) werd gevraagd om een psychosociale risicoanalyse,  identiek aan deze bij Groep T, te laten uitvoeren binnen de dienst Studentenvoorzieningen.

– Op het vorige CPBW werd de vraag gesteld of het zinvol was om jodiumpillen ter beschikking te stellen aan werknemers en studenten. Deze zijn beschikbaar op 2 campussen namelijk deze nabij Doel.

– Men stelde ook de vraag naar een opleiding voor het correcte gebruik van AED toestellen. Men gaat dit mee opnemen in de opleiding van de EIP’ers (Eerste Inerventieploeg). Zo hebben 800 EIP’ers op een termijn van 3 jaar weet, hoe je correct een AED toestel moet gebruiken en waar deze hangen.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!