CPBW Leuven April 2019

Agendapunten deze maand:

  1. Maandverslag van de Dienst VGM maart 2019. Een opsomming van wat onze dienst VGM allemaal gepresteerd heeft in de maand Maart.
  2. Arbeidsongevallen tot april 2019. Een overzicht van de arbeids- en wegongevallen waar personeelsleden en studenten bij betrokken zijn.
  3. Opvolgingstabel. Is een document , een soort todolijst waarin items opgenomen worden op vraag van de werknemerasafvaardiging die op langere termijn pas kunnen afgehandeld worden.
  4. Thema:
    • –  Jaarverslag en analyse arbeidsongevallen. Een onderdeel van de informatie die jaarlijks aan de FOD WASO dient overhandigd te worden ivm de gebeurde
    • –  Going Safe @ KU Leuven, stand van zaken. Campagne jaaractieplan van VGM werd voorgesteld en zal dra gelanceerd worden. Hieraan hebben onze afgevaardigden ook een grote bijdrage geleverd.
    • –  Schrijven van FOD Waso n.a.v. inspectiebezoek. Voor de zoveelste maal is een inspecteur van het FOD WASO onaangekondigd langs geweest. Jammergenoeg stuit hij telkens op dezelfde overtredingen van VGM. Vooral het verplicht dragen van PBM’s wordt door veel personeelsleden niet gedaan. De inspecteur vraagt tegen eind april een actieplan van de KU Leuven om dit te verhelpen. Dra zal er een sensibiliseringsactie opgestart worden.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!