CPBW Leuven-Brussel mei 2017

Op 29 mei kwam het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk voor Leuven-Brussel samen. Op de agenda staat o.a. een toelichting van het jaarverslag van de externe preventiedienst IDEW, evenals een toelichting van het nieuwe KB over re-integratie op de werkplek van langdurig zieke werknemers en de ziektecijfers op vlak van langdurige afwezigheid wegens ziekte voor KU Leuven.

Vragen of meer informatie hierover? Geef de ACV KU Leuven vertegenwoordigers in het CPBW een seintje!


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!