CPBW Leuven december 2019

 • Geen opmerkingen op het vroige verslag.
 • Arbeidsongevallen, jammergenoeg weer 2 ernstige ongevallen te bespreken met deze keer ernstige gevolgen zoals een bekkenbreuk en brandwonden aan beide handen.
 • Thema’s:
  • 1. Arbeidsongevallenverzekering, er werd een uitvoerige prensentatie gegeven over deze door een medewerker van de verzekeringsdienst.
  • 2. Werkhervatting na langdurige ziekte, er zijn heel wat problemen bij het terug aan de slag gaan van langdurig zieken. Hierover werd overlegd met een afgevaardigde van de personeelsdienst. Er wordt bekene wat we hieraan kunnen verhelpen. Wordt vervolgt…
  • 3. Jaaractieplan 2020 vanuit VGM-beleidsplan 2018-2022, Lieven Put geeft een overzicht aan de hand van een tabel.
 • Varia:
  • EHBO elearning, wordt door sommigen negatief ervaren, er komen reacties van collega’s die het raar vinden dat iemand 2 uur voor zn PC zit om deze te volgen . Jammer wat de EHBOers dan dagdagelijks klaar om iedereen te helpen in geval van ongeval!


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!