CPBW Leuven februari 2018

Het CPBW is gestart met een verwelkoming van een aantal nieuwe leden van de werkgeversdelegatie. Hierna is men verder gegaan met het overlopen en goedkeuren van het verslag van afgelopen CPBW, het maandverslag dienst VGM, arbeidsongevallen en opvolgingstabel.

Als themapunten stond er het VGM-beleidsplan en VGM-aspecten 3D-printing op de agenda.

Het VGM-beleidsplan 2018-2022 werd door Lieven Put toegelicht. Dit VGM-beleidsplan beoogt over verschillende VGM-thema’s de doelstellingen voor de komende 5 jaar te definiëren.

Het tweede themapunt was 3D printen aan KU Leuven. Aan KU Leuven heeft men 4 soorten 3D printers:  Desktop 3D printers, Biologische printers, Chemische printers en Additive Manufacturing (AM) met poeders. Elk van deze toepassing werd kort beschreven. Hoe werkt dit en waar staat dit toestel.

In de rondvraag heeft men het punt “evaluatie geluidsniveau sirenes brandcentrale besproken” naar aanleiding van eerdere klachten over hinderlijke sirenes bij evacuatieoefeningen, heeft men in een groot aantal gebouwen het geluidsniveau gemeten. Men legde volgende regels op in verband met de gehoorbescherming: vanaf 135dB is er gehoorbescherming ter beschikking, vanaf 137dB is gehoorbescherming verplicht en vanaf 140db is er verbod op blootstelling. De gemeten waarden liggen duidelijk lager. Het besluit is voor publiek (evacuatie < 5 minuten): nooit probleem. Voor bewaking, VGM, werkplaats elektrotechnieken: gehoorbescherming. Er is geen aanpassing aan sirenes noodzakelijk.

Het tweede punt bij de rondvraag was jokerdagen bij gemengd gebruik 2WD. Men krijgt 20 jokerdagen voor gewone 2WD gebruiker in combinatie met openbaar vervoer of enkel openbaar vervoer. Deze 20 dagen komen automatisch op de personeelskaart te staan. Deze kunnen niet overgedragen worden naar een volgend jaar. Deze communicatie komt ook nog op intranet te staan.

In de varia vroeg men naar de stand van zaken in verband met de E-2WD. Op dit moment zijn er al 250 fietsen de deur uit en er staan nog 50 op wachtlijst en nog eens 500 in bestelling. Kan men de 2WD ook in het voortraject gebruiken? Principieel is dit ok, dit komt nog op de OR.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!