CPBW Leuven februari 2020

Na het overlopen van de maandverslagen kwamen de thema’s aan bod.

Thema’s deze maand:

  1. Coronavirus: De werknemersafvaardiging vraagt naar algemene maatregelen voor het ontvangen van Chinese bezoekers die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de werknemers. Er werd ook gevraagd naar het maken van een risicoanalyse hiervoor. Er is in een bepaalde entiteit hierover overleg geweest met de dienst VGM en IDEWE.
  2. Toelichting raamovereenkomst wegwerp-PBM’s: Brigit Cosemans van de dienst VGM geeft de toelichting. Het gaat hier oa over wegwerphandschoenen en werkpakken. De procedure wordt overlopen van aanbestdeing, testen van, tot het opstellen van een contract met de gekozen leverancier.
  3. Brief Toezicht Welzijn op het Werk d.d. 28 januari 2020: Voor de vierde maal in korte tijd heeft de inspecteur van FOD WASO een schrijven gericht aan de KU Leuven naar aanleiding van een arbeidsongeval of/en bedrijfsbezoeken. Hierin wordt door hem gewezen op de tekortkomingen door de KU in zake VGM voor de werknemers.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!