CPBW Leuven januari 2020

Eerste veragdering van 2020 werd door de voorzitter ingezet met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

– Goedkeuring notulen vergadering 11 december 2019, er waren geen opmekingen.

– Goedkeuring notulen gemeenschappelijke vergadering ondernemingsraden en CPBW’s 18 december 2019, er waren geen opmerkingen.

– Maandverslag van de Dienst VGM december 2019, werd overlopen.

–  Arbeidsongevallen tot januari 2020. Jammergenoeg weer enkele ernstige te bespreken. Er werden reeds acties ondernomen om herhaling van deze in de  toekomst te vermijden.

– Thema’s:

1. Resultaten tevredenheidsmonitor specifieke entiteit. Deze werd door onze werknemersafgevaardigden aangevraagd naar aanleiding van weerkerende kalchten van deze dienst. Door de verouwelijkheid van deze info kunnen we hierover niet uitweiden.

2. Toelichting KU Leuven beleid zonnepanelen, Bruno Motten geeft een overzicht van de reeds aanwezige zonnepanelen en de toekomstige projecten om meer gebouwen uit te rusten met zonnepanelen. Slechts 0,6 van het huidige elektriciteitsverbruik wordt erdoor opgewekt.

3. Gezondheidstoezicht in functie van risico’s. Dokter Anja Vandeputte (IDEWE) geeft een overzicht van de gewijzigde wetgeving en de aanpassingen aan de KU.

4. Nieuwe vertrouwenspersoon vanaf academiejaar 2020-2021.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!