CPBW Leuven mei 2018

Door de pensioenbetoging in Brussel was er maar een kleine werknemersafvaardiging aanwezig. Doch net genoeg om het CPBW normaal te laten doorgaan.

De gebruikelijke agendapunten zoals de maandverslagen werden overlopen zonder noemenswaardige opmerkingen.

Thema’s deze keer waren oa feedback over de tevredenheidsmonitor 2015. Deb Vangsteenwegen van de personeelsdienst gaf de nodige uitleg aan de hand van een powerpoint. Deze zal bij het goedgekeurd verslag gevoegd worden zodat alle personeelsleden deze kunnen inzien.

Tweede thema waren de arbeidsongevallen 2017. Aan de hand van een powerpoint werden alle mogelijke grafieken en cijfers verduidelijkt. Het aantal ongevallen woon/werkverkeer met fietsers blijft stijgen. Deels te verklaren omdat er meer en meer fietsers onder ons zijn en ook het hoge aantal ongevallen ten gevolge van gladheid in de winter en regenperiodes.

In de varia werd het verslag goedgekeurd dat naar de inspecteur van het FOD WASO gestuurd wordt naar aanleiding van zijn laatste inspectiebezoek.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!