CPBW Leuven november 2018

Zoals elke maand werden de maandverslagen overlopen.

Het aantal arbeidsongevallen is ten opzichte van 2017 met 1 gestegen tot en met oktober, positief is dan wel dat het aantal dagen werkverlet ten gevolge van deze gedaald is.

Heidi Mertens(IDEWE) werd voorgesteld als  nieuwe vertrouwenspersoon.

Thema’s deze maand:

  • Drinkwaterinitiatieven KU Leuven.
  • Onderhoud brandcentrales en branddetectie.
  • Energiebeleidsplan.
  • Stand van zaken huidig JAP – vraagstelling JAP 2019.

Jammergenoeg werd er een verslag voorgelegd van een ernstig arbeidsongeval. Deze worden voor advies voorgelegd aan het CPBW voor ze doorgestuurd worden naar de arbeidsinspectie.

Het verslag van de arbeidsinspectie in GroepT werd ook voorgelegd aan het CPBW. Zonder aankondiging biedt de arbeidsinspecteur zich aan bij een dienst van de KU Leuven voor een inspectie op de werkvloer!

Geen varia deze keer en door de korte werkmaand december komt het CPBW al terug samen binnen 3 weken.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!