CPBW Leuven november 2020

Door COVID werd de vergadering nog steeds via skype gehouden.

Er waren maar weinig leden aanwezig wegens de lopend sociale verkiezingen.

Het was dan ook de laatste maal dat het CPBW in deze vorm doorging.

Vanaf december worden de CPBW’s van Leuven-Brussel-Antwerpen-Limburg één.

Agenda:

  1. maandverslag dienst VGM: Niets noemenswaardig te vermelden.
  2. Arbeidsongevallen: Jammergenoeg weer 2 ernstige,die aan het FOD WASO gemeld moesten worden. Ook heel wat fietsongevallen ondanks het thuiswerk. Blijft dus een aandachtspunt!
  3. Opvolgingstabel: niets te vermelden;
  4. Tema’s:
    1. Voorstel gunning verzekering arbeidsongevallen: De procedure werd overlopen en Ethias kwam er als beste uit.
    2. Corona: We hamerden er op dat er een eenduidige signalisatie moet zijn bij alle ingangen van gebouwen en dat eentalig engelse signalisatie niet kan! Dit wordt opgenomen door dienst VGM en groep W&T.
    3. Toelichting Bioveiligheid: Er werd een uitvoerige presentatie gegeven door dienst VGM.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!