CPBW Leuven november

Er waren geen opmerkingen of vragen bij het vorige verslag en de maandverslagen.

Jammergenoeg weer een omstandig verslag van een arbeidsongeval te bespreken. Weeral blijkt dat procedure voor de aankoop van PBM’s niet gevolgd werd. Het slachtoffer was pas in dienst en ook nog niet helemaal ingewerkt. Gelukkig vielen de verwondingen mee en zal er vermoedelijk geen blijvend letsel zijn.

Thema’s deze maand:

  1.  Toelichting VGM-dossier Facilitaire Diensten. Er werd een powerpoint gegeven hoe dit opgevolgd wordt. Een voorbeeld voor andere diensten!
  2. Terugkoppeling werkgroep JAP 2019. Er werd verslag uitgebracht van de samenkomst van de werkgroep. Deze zal als basis dienen voor de verdere uitrol van het JAP.

Geen varia deze maand.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!