CPBW Leuven oktober 2017

Op 18 oktober vond het maandelijkse CPBW voor Leuven plaats.

De vergadering is zoals gewoonlijk gestart met het goedkeuren van de notulen van afgelopen vergadering. Deze worden goedgekeurd mits een aantal kleine aanpassingen. Na de goedkeuring van het verlag overloopt men het maandverslag van de dienst VGM, de arbeidsongevallen en de opvolgingstabel. Een aantal arbeidsongevallen worden kort besproken en verder toegelicht. Hier zijn zoals jaarlijks bij het begin van het academiejaar meerdere prikongevallen te betreuren. Er werd ook ingegaan op de “bijna” ernstige ongevallen, soms worden er ernstige ongevallen net vermeden, maar het melden en opvolgen ervan zou een goede leerschool zijn voor later.

Op de agenda stond er één inhoudelijk thema, nl. het “signalisatieproject laboratoria”. Dit thema wordt door Koen Van de Weyer aan de hand van een Power point presentatie verder toegelicht. In deze presentatie toont men de affiches die aan elk labo gehangen gaan worden. Elk labo wordt in een kleur code (groen, oranje, rood en zwart) qua besmetting/gevaarlijk ingedeeld.

In de rondvraag/varia werd het JAP 2018 (Jaar Actieplan) besproken. Het signalisatieproject laboratoria wordt opgenomen in het JAP 2018. Verder suggesties voor het JAP mogen voor november doorgegeven worden.

Als varia punt had men ook volgende vraag: als men in Sint-Rafaël een technische melding wil maken, dan moet men naar de technische dienst van UZ Leuven bellen. Als je met de Lync belt, dan verbind deze je automatisch door met de technische dienst (2222) van KU Leuven. Kan men dit niet aanpassen dat deze toestellen ook automatisch doorverbonden worden met UZ Leuven? Met een extern (vast) telefoontoestel, kan men dit instellen dat je automatisch met de technische dienst van UZ Leuven terechtkomt. Via Lync gaat dit niet, omdat je met Lync overal ter wereld kan aanmelden. Zo weet Lync nooit waar je zit.

Een extra agendapunt werd op vraag van een werknemersafgevaardigde toegevoegd. Er werd gevraagd hoe de KU Leuven kan helpen bij Visa-aanvragen van familieleden en hoe in de toekomst dit kan verbeterd worden. In de varia kwam het plaatsen van tafels en stoelen in (door)gangen. Er werd ook een psychosociale risicoanalyse gevraagd voor campus GroepT.


DownloadsGraag jouw reactie, vraag of ervaring!