CPBW Leuven oktober 2019

Na het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering werden de maandverslagen overlopen.

Er waren weer enkele omstandige verslagen van een ernstig arbeidsongeval te behandelen.

Jammergenoeg voor de zoveelste maal op rij een ongeval tijdens een event of teambuilding.

De dienst VGM gaat bekijken wat er kan gebeuren om deze events veiliger te maken.

3 thema’s dee maand:

  1. Nieuw organigram dienst VGM: Heel wat verschuivingen en nieuwe personeelsleden dus was een aanpassing broodnodig om ons nog beter van dienst te kunnen zijn.
  2. Demo portaalsite VGM: Nog in volle opbouw maar in de nabije toekomst komt er nieuwe portaalsite waar gebruikers beter hun weg gaan vinden naar de dienst. Ook zullen gegevens en bestanden centraal opgeslagen worden zodat alles makkelijker terug te vinden is.
  3. JAP2019 er werden enkele afspraken gemaakt over wat er te gebeueren staat om dit JAP uit te rollen

Geen varia deze maand


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!