CPBW Leuven september 2019

De vaste agendapunten zoals de goedkeuring notulen vergadering juni 2019, maandverslagen van de Dienst VGM juni 2019 en juli-augustus 2019, arbeidsongevallen tot september 2019 en opvolgingstabel kwamen aan bod.

Thema’s deze maand werden aan de hand van een powerpoint toegelicht.

  • Aanpak werkhervatting na langdurig ziekzijn.
  • Drinkwatervoorzieningen personeel.
  • Airco-installaties gebruik en beslissingsrecht
  • Exploitatie klimaatinstallaties

Varia deze maand

  • verslagen van 2 Omstandige arbeidsongevallen. Hieruit blijkt ook weeral maar dat het dragen van de juiste PBM’s een must is!
  • Verlenging mandaat Prof. Van den Bergh, als ombudspersoon / vertrouwenspersoon, met 1 jaar.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!