CPBW Leuven september 2020

Door de preventiemaatregelen door COVID19 werd deze vergadering nog steeds via Skype gehouden.

Korte agenda:

  • Maandverslagen:

  • werden overlopen met speciale aandacht voor een overzicht van de betrokkenheid van de dienst VGM bij het uitwerken van de COVID19 maatregelen. “Chapaeu” voor alle mensen van VGM en ook onze technische diensten die vele overuren gemaakt hebben om alles uit te werken.

 

  • Thema’s deze maand:

  • – Corana: er werd nog maar eens een overzicht gegeven
  • – Aanstelling nieuwe vertrouwenspersoon. Deze werd voorgesteld en een uitgebreide uiteenzetting gegeven over zijn rol.
  • – Griepvacinatie: Er werd duiding gegeven over hoe deze in COVIDtijden zal verlopen. De vacinatie zal dit jaar alleen voor 50+ers zijn en personeelsleden die tot een risicogroep behoren door hun contact met studenten.

 

  • Varia deze keer:

  • – weer een schrijven van van het FOD WASO na een arbeidsongeval. De inspecteur is begin juli langs geweest om meer info in te winnen.
  • – Korte uitleg voor de testperiode ivm het nieuwe raamcontract voor PBM’s
  • – Er werd ook antwoord gegeven op vragen die vanuit studentenvoorzieningen kwamen.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!