Eisenbundel voor nieuwe CAO ATP 2019 samengesteld…update

In tegenstelling van wat eerder gemeld werd is er op donderdag 24 januari nog een laatste overleg geweest tussen ACV, ABVV & ACLVB om de violen gelijk te stemmen. Hier is dan de definitieve tekst opgesteld die nu nogmaals door iedereen wordt doorgenomen om na te kijken of alle punten en komma’s wel juist staan. Voor 1 februari zal deze tekst zeg maar eisenbundel overgemaakt worden aan de werkgever. Dra zal er dan een werkgroep samengesteld worden zodat de echte onderhandelingen met de werkgever kunnen starten. We hopen tot een akkoord te kunnen komen na de zomer!

We zetten vooral in op 4 werven:

  1. Balans vrije tijd werktijd
  2. Woonwerkverkeer  & werkwerkverkeer
  3. Carrière
  4. Koopkracht

Wordt vervolgd….


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!