Interprovinciaal congres

Op vrijdag 25mei ging het interprovinciaal congres door in Elewijt, georganiseerd door het provinciaal comité van Vlaams Brabant voor de bevordering van de arbeid.

Een delegatie van onze afgevaardigden van het CPBW nam hieraan deel.

Er werden een reeks uiteenzettingen gegeven over en door onderstaande:

  • “werken in tijden van disruptie” door Prof. Dr. Monique Ramioul (HIVA, KU Leuven)
  • “arbeidsveiligheid” door Ir. Peter De wilde (PREBES)
  • “gezondheid op het werk” door Dr. Bart Curvers (Belgische Beroepsvereniging Arbeidsgeneesheren)
  • “ergonomie” door Roeland Motmans (Vlaamse Ergonomie Vereniging)
  • “arbeidshygiëne” door TomGeens (Belgische Vereniging voor arbeidshygiëne)
  • “psychosociale aspecten” door Peter Decavele (preventieadviseur psychosociale risico’s)

Als afsluiting was er een panelgesprek met de sociale partners en leden van het FOD WASO.

Een gedetailleerd verslag zal voor onze leden online komen van zodra we de teksten toekrijgen.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!