Kern Leuven oktober 2018

Na het goedkeuren van het vorige verslag kwamen onder andere volgende agendapunten aan bod.

Diversiteitsenquête Aan de hand van een PowerPoint wordt een woordje uitleg over de resultaten van de enquête.

De-connectie Op het CPBW van september werd de vraag gesteld wat de KU Leuven gaat ondernemen om werknemers te ‘de-connecteren” buiten de werkuren.

Arbeidsreglement Jobstudenten Zal op de volgende OR’s goedgekeurd worden.

Employability De werkgever neemt de punten interne mobiliteit en eindeloopbaan vraagstuk op. De werkgever heeft gevraagd aan de verschillende fracties wat hun prioriteiten zijn. ACV vraagt enkel nog te werken met contracten van onbepaalde duur en vraagt gelijkstelling met de andere universiteiten wat het verlof betreft.er en daar loopt het niet zo vlot. Maar de meeste zijn nu toch de deur uit. Opvolging vergt veel tijd.

Lunchgesprek Herman Loos Er is een lunchgesprek laten met Herman Loos die het boek schreef “Menselijke Grondstof: Over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt”, het zal doorgaan op 12 november in het HIVA zie website

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!