OR Leuven – Brussel december 2018

Vandaag was het de laatste Ondernemingsraad van het kalenderjaar.  In deze ondernemingsraad krijgen we een toelichting over het promotieproces en de ingroeigraden.  Dit is het enige agendapunt voor de Ondernemingsraad.

Er zijn 4 onderdelen in dit punt:

 1. Loonbeleid ATP
  1. Het loon wordt vastgesteld aan de hand van decretale bepalingen, de Belgische referentiemarkt en de betaalbaarheid.
  2. Er wordt rekening gehouden met de functiezwaarte, de anciënniteit en de inzet.

Voor de functiezwaarte zijn er 3 basispijlers:

Kennis en kunde van de medewerker

Verantwoordelijkheid van de functie

Probleembehandeling

 1. Het loon wordt hoofdzakelijk betaald via een vast salaris, in beperkte mate aangevuld met toelagen via een uitgesteld loon (groepsverzekering), en via niet-financiële voordelen die individueel kunnen verschillen.
 1. Interne billijkheid en externe benchmark

De meeste medewerkers zitten in de modale graad, die overeenkomt met een modale verloning.  De ingroeigraad kom vooral voor bij de middelste klasse (K8-K6).  Daar is er veel aanwerving. Bij hogere functies komt de ingroeigraad minder voor.

Uit een benchmark gemaakt in 2017 blijkt dat de verloning aan de KU Leuven globaal licht onder de Belgische mediaan ligt.  Bij de lagere functies is dit juist iets hoger, bij de hogere functies is dit wat lager.  Dat komt onder meer doordat er vergeleken wordt met de ganse markt, niet enkel met de non-profit sector.

 1. Promotiebeleid

Er zijn verschillende promotieaanvragen:

 • Normale salarisverhoging binnen de normale termijn (graden 1-6: 6 jaar mits gunstige evaluatie)
 • Vervroegde salarisschaalverhoging (niveaus B,C,D)
 • Graadverhoging
 • Salarisverhoging binnen het niveau (niveau A: geen standaardtermijn, steeds gemotiveerd)
 1. Analyse van het ingroeiproces

Een ATPer kan op 2 manieren in de ingroeigraad terechtkomen:

 • Bij aanwerving
 • Bij overgang naar een hogere klasse

Gemiddeld brengt een medewerker 21 maanden door in de ingroeigraad (gebaseerd op de cijfers van 2017).  Vroeger was deze tijd korter.

Na 36 maanden is 91.4% doorgegroeid vanuit de ingroeigraad naar de modale graad.  Dat betekent toch nog dat bijna 9% van de medewerkers meer dan 3 jaar in de ingroeigraad blijft zitten.

Samengevat komen we tot 3 belangrijke problemen:

 1. De overgang van ingroei- naar modale graad
 2. De transparantie
 3. De communicatie


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!